Ranko Rajković je rođen 1955. u Plavu (Crna Gora). Završio je Prirodno-matematički fakultet (Meteorologija) u Beogradu. Objavljivao je u časopisima: Vidici, Književne Novine, Reč, Ovdje, Stvaranje, Koraci, Beogradski književni časopis. Objavio je knjigu priča Manevarska muzika („Gramatik“ 2006).

Design By www.OrbMarketing.com