Vesna Ilić je rođena 1962. godine u Paraćinu, gde i danas živi. Kao učenik je učestvovala na raznim takmičenjima, ali je učešće na Saveznom takmičenju mladih matematičara SFRJ bilo presudno pri izboru njenog budućeg zanimanja. Diplomirani je matematičar i kao profesor matematike radi dvadeset godina u srednjim školama, poslednjih godina u Gimnaziji u Paraćinu. Bavila se ili se još bavi izradom fanzina, crtanjem stripova, sviranjem gitare, pisanjem bloga, slikanjem, fotografijom, bez želje da svoju okolinu upoznajem sa onim što pritom nastaje. Priča „TVMORFOZA” je njena prva napisana priča, ujedno i prva objavljena priča.

Design By www.OrbMarketing.com