Ivan Nešić je rođen u Beogradu, 1964. godine. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu. Objavljuje od 1981. godine, a njegova proza pojavila se u Siriusu, Alefu, Znaku Sagite, Večernjim novostima, Emitoru, Književnoj reči, Kikindskim novinama, Orbisu i Našem tragu. Zastupljen je u antologijama Tamni vilajet 4, Priča za kraj veka, Ugriz strasti (priče erotske fantastike) i Gradske priče 3 – Fantastika. Objavio je zbirku priča Rigor mortis (Beograd, 1997). Dobitnik je nagrade Društva ljubitelja fantastike "Lazar Komarčić" za kratku priču „Trick or Treat” 1996. Sarađivao je sa časopisima Rock Express i Metal Express, za koje je pisao intervjue, kritike i prikaze. Bio je predsednik Društva ljubitelja fantastike „Lazar Komarčić” od 1997. do 2004. godine.

Design By www.OrbMarketing.com